СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БАЗ гр. Добрич

Уважаеми колеги, на основание чл.24 и чл.25 от ЗСОМСААМСЗПФ и чл.20 от Устава на БАЗ, Ви каня на Общо събрание на Регионална колегия Добрич на 11.07.2019г. от 13.00ч. в конферентната зала на Стоматологична поликлиника с Дневен ред : 1. Приемане на Устава на РК- Добрич 2. Попълване състава на РК- Добрич 3. Разни На основание чл.20 ал.4 т.4 от Устава на БАЗ до 01.07.2019г. може да се изпращат предложения за допълване на Дневния ред на e-mail: office-dobrich@baz.bg С уважение: Ерджан Нуредин - Председател на РК - Добрич


Showing 1 of 1 results