Обща информация

Регионалната колегия на БАЗ – Добрич е учредена на 27.02.2019 г. на основание ЗСОМСААМСЗПФ на събрание организирано и ръководено от РЗИ – Добрич.

РК на БАЗ – Добрич е юридическо лице – регионална структура на съсловната организация на зъботехниците в България.

Колегията управлява своята дейност на територията определена в Приложението към чл.23, ал.1 от Закона.

Област Добрич: общини Балчик, Генерал Тошево, Добрич – град, Община Добричка, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла

На основание чл.3 от Закона всички зъботехници, които упражняват професията зъботехник задължително членуват в колегията, а тези които не упражняват професията могат да членуват доброволно.

 

Към настоящия момент в колегията членуват 31 редовни зъботехника.

 

Членски внос

Членският внос, гласуван на Конгреса на БАЗ, е в размер на 2% месечно от минималната работна заплата за страната и се заплаща до края на месец март на текущата година. За 2021 г. той е 156 лева, изчислен върху 650 лева.

Поради създалата се обстановка с Ковид-19, Националният съвет взе решение да намали ежемесечния членски внос за 2021г. от 13 лв. на 10 лв. или общо в размер на 120 лв. за отчетната 2021 г.

 

 

БАНКОВА СМЕТКА

Банкова сметка на Регионална колегия Добрич
IBAN: BG56STSA93000026355922
Банка: ДСК
В полза на Регионална колегия на Българска асоциация на зъботехниците – Добрич
С основание за плащане: Трите имена – Членски внос

Контакти

Адрес

ул. „Кубадин“ 7, 9300

Регионален председател

+359 888 295 203

Имейл

office-dobrich@baz.bg

Новини

Структура

РК Добрич

Ерджан Нуредин

Председател

 • Заместник председател: Ивелина Мирчева

  Секретар: Милена Жекова

   

  Членове:

  1. Жана Симеонова
  2. Атанас Петков
 • Контролна комисия:

  Председател: Николай Генчев

  Членове:

  1. Йордан Колчев
  2. Марияна Дженкова

  Комисията по професионалнна етика:

  Председател: Антоанета Петрова

  Членове:

  1. Албена Петрова
  2. Росица Петкова

Обучения и курсове

За актуални куросове и обучения моля изпратете запитване на емайл: office-dobrich@baz.bg или ни се обадете на телефон +359 888 295 203

Полезни връзки