Уважаеми колеги, на основание чл.24 и чл.25 от ЗСОМСААМСЗПФ и чл.20 от Устава на БАЗ, Ви каня на Общо събрание на Регионална колегия Добрич на 11.07.2019г. от 13.00ч. в конферентната зала на Стоматологична поликлиника

с Дневен ред :

1. Приемане на Устава на РК- Добрич

2. Попълване състава на РК- Добрич

3. Разни

На основание чл.20 ал.4 т.4 от Устава на БАЗ до 01.07.2019г. може да се изпращат предложения за допълване на Дневния ред на e-mail: office-dobrich@baz.bg

С уважение: Ерджан Нуредин – Председател на РК – Добрич